ontslag – Corona

ontslag door Corona – intake nieuwe stijl

Veel werkgevers hebben, sinds de uitbraak van het Corona-virus, de deuren moeten sluiten en zagen helaas geen andere mogelijkheid dan het ontslag van soms het voltallig personeel aan te vragen.

Ook wij hebben ons, door de Corona-pandemie, genoodzaakt gezien onze werkwijze tegen het licht te houden en enigszins aan te passen.

Daarom vinden de intakegesprekken tegenwoordig niet langer thuis aan de keukentafel van de rechtzoekende plaats. Maar worden de intakegesprekken sinds kort alleen nog gevoerd door te videobellen: via de app Skype.

Ook de zittingen bij de rechtbanken vonden (als ze doorgingen) al enige tijd plaats via Skype. Vandaar onze keuze voor deze app.

In het Nederlandse woordenboek Van Dale komt het werkwoord ‘skypen’ voor. Het staat daarin beschreven als een synoniem voor videobellen.

Het communiceren via Skype is wel even wennen voor alle betrokkenen. Niet op de laatste plaats, voor onszelf. Maar de ervaringen ermee zijn overwegend positief.

Deze nieuwe manier van werken zou best weleens een ‘blijvertje’ kunnen worden.

…………………………..

Minister van EZ faciliteert kapen alarmlijn van ouderen en hulpbehoevenden

De vaste telefoonlijnverbinding is de zwakste schakel van de keten van zorg rondom ouderen en hulpbehoevenden. En dát is maatschappelijk zeer ongewenst.

Zeker nu! Door de immense bedreiging die #Corona voor de volksgezondheid is.  Lees meer…

…………………………..

ontslag – arbeidsrecht

onvrijwillig ontslag
Rechtshulp-Eindhoven : jouw sparringpartner bij ontslag

Ontslag van een medewerker, die niet meer bij de organisatie van een werkgever past, was tot voor kort nog niet zo eenvoudig.
Vooral als die medewerker niet instemt met de gewenste beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dan kon (#onvrijwillig) #ontslag zelfs nog weleens héél problematisch zijn.

De moeilijkheid zat hem hierin dat de werkgever er vaak niet in slaagde het bestaan van een ‘voldragen rechtsgrond‘ voor ontslag voldoende aannemelijk te maken.

Daarin is sinds 1 januari 2020 verandering gekomen. Tot grote opluchting van veel werkgevers. Lees meer…

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is een ‘vaste baan’ alleen maar ‘vaster’ geworden.

In principe zal de rechter namelijk slechts ontbinden als voor hem vaststaat dat daar een redelijke én voldragen rechtsgrond voor is. Onderzoek heeft uitgewezen dat tot voor kort in veel gevallen de verzochte #ontbinding werd geweigerd. De werkgever kon dan alleen nog terug naar de onderhandelingstafel gaan. Of de arbeidsovereenkomst in stand houden.

De starheid van het ontslagstelsel heeft ertoe geleid dat er onlangs ’n nieuwe ontslaggrond, de ‘cumulatiegrond‘, is toegevoegd. Om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen. Daarmee is het mogelijk gemaakt ontslaggronden te combineren.

Een beroep op de ‘cumulatiegrond’ brengt echter wel mee dat de werkgever een hogere transitievergoeding verschuldigd wordt bij ontslag.

kom op tegen dreigend ontslag

Rechtshulp-Eindhoven is gespecialiseerd in #rechtshulp, advies en rechtsbijstand aan werknemers bij ontslag. We doen dat graag en overtuigend.

Als u te maken heeft met een ontslagsituatie, bent u bij Rechtshulp-Eindhoven dus aan het juiste adres. Lees meer…

…………………………..

incasso

Daarnaast heeft Rechtshulp-Eindhoven een incassopraktijk. Opdat MKB-bedrijven tijdig betaald krijgen voor geleverde goederen of verleende diensten.
Daar hebben zij immers recht op! Met minder hoeven zij in principe geen genoegen te nemen. Lees meer…