ontslag en arbeidsrecht

bedrijfseconomisch ontslag of ontbinding door kantonrechter – arbeidsrecht

onvrijwillig ontslag of ’n ander arbeidsgeschil
sparringpartner bij ontslag en arbeidsrecht
Rechtshulp-Eindhoven : sparringpartner bij ontslag en arbeidsrecht

Ontslag van een werknemer die niet meer bij de organisatie  past, was lange tijd nog niet zo eenvoudig. Vooral als die medewerker niet instemt met de door werkgever gewenste beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dan kon (#onvrijwillig) #ontslag zelfs nog weleens héél problematisch zijn.

In dat geval is het goed om te weten dat er een sparringpartner voor dit soort zaken (ontslag en arbeidsrecht) nabij is. Rechtshulp-Eindhoven kan die sparringpartner voor jou zijn.
Wij staan zowel werknemers als werkgevers bij. Maar in de praktijk zijn het vooral de werknemers, die de weg naar Rechtshulp-Eindhoven weten te vinden en die ook volgen.

De moeilijkheid zat hem hierin dat werkgevers er vaak niet in slaagden het bestaan van een ‘voldragen rechtsgrond‘ voor ontslag voldoende aannemelijk te maken.

Daarin is sinds 1 januari 2020 verandering gekomen. Tot grote opluchting van veel werkgevers. Lees meer…

…………………………..

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ was een ‘vaste baan’ alleen maar ‘vaster’ geworden.

In principe kon de rechter de arbeidsovereenkomst namelijk slechts ontbinden als voor hem vaststaat dat daar een redelijke én voldragen (rechts)grond voor is. Daarom werd tot 1 januari 2020 de verzochte #ontbinding in veel gevallen geweigerd. De werkgever kon in zo’n geval niets anders dan teruggaan naar de onderhandelingstafel. Of de arbeidsovereenkomst in stand houden.

…………………………..

De vaak als knellend ervaren starheid van het ontslagstelsel heeft ertoe geleid dat er begin 2020 ’n nieuwe ontslaggrond, de ‘cumulatiegrond‘, is toegevoegd. Om de arbeidsmarkt wat meer in balans te brengen. Daarmee is het mogelijk gemaakt ontslaggronden te combineren.

Een beroep op de cumulatiegrond brengt echter wel mee dat de werkgever een hogere transitievergoeding verschuldigd wordt bij ontslag op die grond.

werknemer: Kom op voor je rechten bij dreigend ontslag!

Rechtshulp-Eindhoven is gespecialiseerd in #rechtshulp, advies en rechtsbijstand bij #ontslag en arbeidsgeschillen. We staan je dus ook graag bij in een #loonvordering, op #non-actiefstelling of een ander geschil met je werkgever (bijvoorbeeld over ziekteverzuim en de begeleiding daarbij). We doen dat graag en overtuigend.

Als je te maken hebt met een ontslagsituatie, of als je een ander #arbeidsgeschil met jouw werkgever hebt, dan ben je bij #Rechtshulp-Eindhoven dus aan het juiste adres. Lees meer…

…………………………..

actualiteiten en media

  • De Rechtspraak signaleert een lichte stijging van het aantal faillissementen in de maand maart van 2022.
    Rechtsbijstandsverleners houden al rekening met ’n verdere stijging door het wegvallen van Corona-steun.
  • Gaat jouw werkgever failliet? Weet dan dat het UWV eventueel gedurende enige tijd (op aanvraag) bepaalde betalingen aan werknemers op zich kan nemen. Ben er wel op tijd bij. Vraag die faillissementsuitkering op tijd aan!
  • Goed nieuws voor jou! We kunnen je weer thuis opzoeken. Zoals jij dat altijd al van ons gewend was.
  • Werkloosheid opnieuw gedaald, ook minder WW-aanvragen bij UWV” (bron: Eindhovens Dagblad 17 december 2020). Dat beeld is eigenlijk niet eens zo verwonderlijk. Gezien het feit dat veel bedrijven met subsidies kunstmatig in de lucht zijn gehouden.
  • Op 21 december 2020 is er een wijziging van de Telecommunicatiewet in werking getreden. Het gaat om het nieuwe, toegevoegde wetsartikel 7.2c. Deze wetswijziging is relevant voor de hierna komende paragraaf over ‘lijnkaping‘.

…………………………..

incasso

Wellicht minder bekend is dat Rechtshulp-Eindhoven ook een

Maak betalen van de factuur zo gemakkelijk mogelijk.
Krijg nog sneller betaald. Door betaling op de factuur zo gemakkelijk mogelijk te maken voor uw klant.

#incasso afdeling heeft. ZZP-ers en MKB-bedrijven kunnen voor incassozaken bij ons terecht. Opdat zij tijdig betaald krijgen voor de door hun geleverde goederen en diensten.
Daar hebben zij immers recht op! Met minder hoeven zij in principe geen genoegen te nemen. Lees meer…

…………………………..

Minister van EZ, stop kapen alarmlijn van ouderen en hulpbehoevenden!

De vaste telefoonlijnverbinding is de zwakste schakel van de keten van zorg rondom ouderen. Voor andere hulpbehoevenden geldt overigens hetzelfde. En dát is maatschappelijk zeer ongewenst.

Zeker nu! Door de bedreiging die #Corona voor de volksgezondheid is.  Lees meer…