ontslag – & arbeidsrecht

arbeidsrecht  –  actualiteiten  &  media

  • Zou stemplicht ook iets voor Nederland zijn? Wellicht is het ook iets voor Nederland om – zoals in buurland België al geldt – een stemplicht in te voeren naast het allang bestaande stemrecht. Het zou in ieder geval het democratisch gehalte (van het resultaat) van bijv. de Tweede Kamer #Verkiezingen2023 (en mogelijk ook het vertrouwen in de politiek) ten goede kunnen komen.
  • Eerste Kamer zet streep door het wetsvoorstel “Werken waar je wilt. De Tweede Kamer had dit wetsvoorstel al wel aangenomen. Het is goed je te realiseren dat, als de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen heeft, het nog niet zeker is dat die wet er ook daadwerkelijk komt. (gepubliceerd op 30-09-2023)
  • Tijdelijk Noodfonds Energie Voor degenen die geen zonnepanelen hebben en in de wintermaanden te maken hebben gekregen met hoge energiekosten, is dit wellicht goed nieuws. Voor meer informatie klik hier.
    Ben er wel snel bij! (gepubliceerd op 16-03-2023)
  • goed nieuws voor ouders met vooral kleine kinderen. Het kabinet heeft mogelijkheden gezien om de #kinderopvangtoeslag per 1 januari 2023 toch nog wat meer te verhogen. Tot grote opluchting van veel ouders. (gepubliceerd op 14-12-2022)
    Lees meer…

…………………………..

transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – arbeidsrecht

implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – arbeidsrecht

In het arbeidsrecht is er onlangs weer het een en ander veranderd.
Op 1 augustus 2022 is de wet in werking getreden waarmee de EU-richtlijn “Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” in de nationale wetgeving is opgenomen. Vanaf die datum moeten in principe alle arbeidsovereenkomsten daarmee in overeenstemming zijn. Lees meer…

…………………………..

ontslag – via opzegging, ontbinding of vso

onvrijwillig ontslag of ’n ander arbeidsgeschil
sparringpartner bij ontslag en arbeidsrecht
Rechtshulp-Eindhoven : sparringpartner bij ontslag en arbeidsrecht

Ontslag van een werknemer die niet meer bij de organisatie  past, was lange tijd nog niet zo eenvoudig. Vooral als die medewerker niet instemt met de door werkgever gewenste beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dan kon (#onvrijwillig) #ontslag nog weleens héél problematisch zijn.

In dat geval is het goed om te weten dat er een sparringpartner voor dit soort zaken (ontslag en arbeidsrecht) nabij is. Rechtshulp-Eindhoven kan die sparringpartner voor jou zijn.

Wij staan zowel werknemers als werkgevers bij. Maar in de praktijk zijn het vooral de werknemers, die de weg naar Rechtshulp-Eindhoven weten te vinden. En die weg ook volgen.

werknemer, kom op voor je rechten bij dreigend ontslag!

Rechtshulp-Eindhoven is gespecialiseerd in #rechtshulp, advies en rechtsbijstand bij #ontslag en arbeidsgeschillen. We staan je ook graag bij in een #loonvordering, op #non-actiefstelling of een ander geschil met je werkgever. Bijvoorbeeld over ziekteverzuim en de begeleiding daarbij. We doen dat graag goed en overtuigend.

Als je te maken hebt met een ontslagsituatie, of als je een ander #arbeidsgeschil met jouw werkgever hebt, dan ben je bij #Rechtshulp-Eindhoven dus aan het juiste adres. Lees meer…

…………………………..

incasso

Wellicht minder bekend is dat Rechtshulp-Eindhoven ook een

Maak betalen van de factuur zo gemakkelijk mogelijk.
Krijg nog sneller betaald. Door betaling op de factuur zo gemakkelijk mogelijk te maken voor uw klant.

#incasso afdeling heeft. ZZP-ers en MKB-bedrijven kunnen voor incassozaken bij ons terecht. Opdat zij tijdig betaald krijgen voor de door hun geleverde goederen en diensten.
Daar hebben zij immers recht op! Met minder hoeven zij in principe geen genoegen te nemen. Lees meer…

…………………………..

Minister van EZK, stop kapen alarmlijn van ouderen en hulpbehoevenden!

De vaste telefoonlijnverbinding is de zwakste schakel van de keten van zorg rondom ouderen. Voor andere hulpbehoevenden geldt overigens hetzelfde. En dát is maatschappelijk zeer ongewenst.

Zeker nu! Door de bedreiging die #Corona voor de volksgezondheid is.  Lees meer…