hulp bij ontslag & incasso

de regels bij ontslag

Er is in een korte tijd veel veranderd in het arbeidsrecht. Dat geldt, dankzij de #WWZ, vooral voor de regels rondom #ontslag en de #beëindiging van de arbeidsrelatie.
Hoe de #ontslagregels in een individuele situatie moeten worden toegepast, is afhankelijk van alle daarbij relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval. Wij kunnen u daarbij adviseren en bijstaan. Kom dus meteen in actie!

— vraag naar de voorwaarden en tarieven —

De door ons gehanteerde voorwaarden zijn heel aantrekkelijk en onze tarieven zijn (in vergelijking met de tarieven van anderen) bijzonder scherp .

het intakegesprek is zelfs gratis
ontslagrecht

Het #ontslagrecht is een ingewikkelde materie. Het aantal eventueel mogelijke rechtsgangen is met de jaren zelfs uitgebreid! Het aantal mogelijkheden om te ontslaan is echter verkleind.
Er is in een korte tijd veel veranderd in het arbeidsrecht, maar lang niet alles ten goede. Althans de meningen zijn daarover zeer verdeeld. Het is er in de praktijk in ieder geval niet gemakkelijker op geworden.

sociaal vangnet

Bovendien is het sociale vangnet voor mensen die hun baan verliezen versoberd. Enerzijds doordat zij bij ontslag minder geld meekrijgen. Meestal is dat alleen een kleine tegemoetkoming, een transitievergoeding, om een eventuele overstap van betaald werk naar (ander) werk mogelijk te maken.
Anderzijds omdat die mensen na te zijn ontslagen gedurende een kortere tijd recht op WW-uitkering zullen hebben.

Als een werknemer een vaste baan heeft, zal hem er veel aan gelegen zijn om die te behouden. Hij moet daartoe wel in actie komen. En snel ook! Hij heeft daartoe maar heel kort de tijd.

tips bij dreigend ontslag

Hieronder staat voor u een link naar praktische aanwijzingen en tips bij ontslag. Deze kunt u eventueel ter harte nemen en/of er naar handelen in geval van dreigend ontslag. Als het u overkomt, kunt u beter niet met lege handen staan.

juridisch advies bij ontslag
rechtshulp bij ontslag
werknemers

Werknemers doen er in geval van (dreigend) ontslag sowieso goed aan direct in actie te komen. De termijn waarbinnen zij er eventueel nog iets tegen kunnen doen is namelijk maar heel kort: slechts twee maanden. Er zal bij dreigend ontslag dus meteen moeten worden gehandeld.

Rechtshulp-Eindhoven staat klaar met juridisch advies, #rechtshulp en rechtsbijstand voor met ontslag bedreigde werknemers.

bedrijven

Maar Rechtshulp-Eindhoven is er ook voor MKB ondernemers. Voor het aanpassen van de organisatie aan eventueel gewijzigde omstandigheden. En bij het incasseren van uitstaande vorderingen.

…………

incasso

U kunt als MKB ondernemer natuurlijk zelf achter úw geld aan gaan. Wat u veel van uw kostbare tijd (dus geld) en veel energie kost. Maar zeg nou zelf! Kunt u die energie niet veel beter in andere zaken, zoals uw corebusiness steken?

Laat de incasso van uw uitstaande vorderingen met een gerust hart aan Rechtshulp-Eindhoven over.

bril-penLaat het totaalbedrag van uw uitstaande vorderingen dus niet zo hoog oplopen. Waarom zou u voor uzelf (onnodig) een liquiditeitsprobleem creëren?

Als u (in algemene voorwaarden) goede afspraken maakt met uw afnemers, hoeft uit handen geven van een vordering niet duur te zijn.
Klik hier voor het incassoformulier of maak een afspraak!

 

Copyright © 2005-2017 Rechtshulp-Eindhoven