ontslagen! wat nu?

Wacht bij ontslag niet af maar kom meteen in actie. Roep direct deskundige hulp in. U heeft immers maar heel weinig tijd om er eventueel nog iets tegen te kunnen doen : slechts twee maanden. En te laat is in dat geval ook écht te laat!

Het ontslagrecht is er niet gemakkelijker op geworden. Deskundige hulp blijft nog steeds geboden. Temeer daar de vooruitzichten na ontslag niet erg rooskleurig zijn.