links

links & downloads

links

Hieronder staan enkele links naar informatiebronnen, andere websites en downloadbare documenten van Rechtshulp-Eindhoven.

goede doelen

Wellicht minder bekend is dat Rechtshulp-Eindhoven met enige regelmaat substantiële bijdragen levert aan goede doelen.

Het gaat daarbij veelal niet om financiële, maar om administratieve, technische en juridische ondersteuning. Het gaat dan met name om het door Rechtshulp-Eindhoven beschikbaar stellen van menskracht, technische hulpmiddelen en expertise. Gratis of op krediet.

Het betreft in de regel steun aan goede doelen: ANBI-stichtingen (Algemeen Nut Beogende Instellingen), waar de welbekende grote goededoelenorganisaties geen oog voor hebben. Of ANBI-stichtingen die vastgelopen zijn op de bureaucratische werkwijze van sommige van die goededoelenfondsen.

Toch zijn het, zonder uitzondering, allen maatschappelijke initiatieven die het ondersteunen waard zijn.

Om die reden wordt op deze webpagina eveneens met links naar deze organisaties verwezen. Tot meerdere bekendheid bij de bezoekers aan deze website met het goede werk dat zij voor de samenleving doen.

….

digibeetNL
digibeet NL
digibetisme is ’n groter probleem dan analfabetisme

Zo geeft Rechtshulp-Eindhoven administratieve, technische en juridische ondersteuning aan digibeet-NL. Dit is een organisatie die strijdt tegen achterstelling en maatschappelijke uitsluiting van niet-digitaalvaardigen.

….

stop (telefoon)lijn kaping
alarmknop
alarmknop

Ook geven wij administratieve, technische en juridische ondersteuning aan stichting Stop Lijnkaping. Dit is een organisatie die strijdt voor beter geborgde telefoon/lijnverbindingen voor persoonsalarmering en e-healthvoorzieningen.