tips bij ontslag

algemene tips & richtlijnen

algemene tips bij (dreigend) ontslag

Onderstaand worden je een aantal algemene tips en gedragsrichtlijnen aangereikt. Deze kun je maar beter in acht nemen bij een eventueel (dreigend) ontslag. Wij adviseren en bevelen je aan er in zo’n geval naar te handelen voor het beste resultaat.

teken niets

Werkgevers hebben vaak de neiging een werknemer te overvallen met de vraag, bij of kort na een ontslaggesprek, direct voor akkoord te tekenen. Doe dat nooit (ook al lijkt het voorstel van jouw werkgever opzich best redelijk) anders verspeel je mogelijk jouw recht op een WW-uitkering.

schriftelijke bevestiging van een voorstel/voornemen tot ontslag

Als door de werkgever aan jou een voorstel wordt gedaan, vraag daarvan dan steeds (en ongeacht de inhoud daarvan) een bevestiging op schrift. En deel mede dat je het in beraad neemt. Doe dat zonder daar meteen al inhoudelijk op in te gaan. Én zonder daar meteen een standpunt op in te nemen. Je kunt in plaats daarvan aangeven dat je daar later nog op terug zult komen.

schriftelijk bezwaar tegen ontslagaanzegging

Maak altijd meteen en schriftelijk bezwaar tegen een eventuele ontslagaanzegging en hou je beschikbaar voor de bedongen arbeid. Nog beter is het, om het maken van schriftelijk bezwaar over te laten aan een ter zake deskundige.

bedrijfseigendommen

Lever op eigen initiatief geen bedrijfseigendommen in. Omdat je gebruik mag blijven maken van de jou door de werkgever ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen (lease-auto, gsm, laptop et cetera) zolang je niet rechtsgeldig bent ontslagen. Als je daarvan wel vrijwillig afstand doet, zou dat wel eens kunnen worden uitgelegd als dat je akkoord bent gegaan met ontslag. Niet doen dus! Als de werkgever je om afgifte verzoekt, doe dat dan slechts onder uitdrukkelijk schriftelijk protest.

verzamel zoveel mogelijk informatie

Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen die van belang kan zijn in een eventuele ontslagprocedure. Denk o.a. aan omzet- en andere gegevens over de werkgever. Of documenten waaruit blijkt hoe je gefunctioneerd hebt. Of relevante e-mailberichten van jezelf, van je werkgever, van collega’s of van klanten. Later is het altijd lastiger of vaak zelfs onmogelijk om deze informatie nog te pakken te krijgen.
(Let op dat je jezelf niet schuldig maakt aan verduistering of diefstal bij het verzamelen van deze documenten.)

wees discreet met informatie

Ben er steeds op bedacht dat hetgeen wat je tegen jouw werkgever zegt ook tegen je kan worden gebruikt.  Hetzelfde geldt voor wat je, in vertrouwen, tegen collega’s zegt. Zeg het bijvoorbeeld niet aan iedereen, die het maar horen wil, als je vordert bij het vinden van ander werk. Ga er altijd van uit dat wat je zegt ook tegen je kan en zal worden gebruikt in een eventuele ontslagprocedure.