over ons…

wie zijn wij

Rechtshulp-Eindhoven is betrokken, met persoonlijke aandacht voor jou en je situatie, deskundig en gedreven. Met name in arbeidsrecht, bij ontslag en in incassozaken.

aangenomenBel 040-2010996, maak ’n afspraak…!

…voor een gratis en wederzijds geheel vrijblijvend eerste gesprek (het zogeheten intakegesprek). Dit eerste gesprek dient louter ter kennismaking en oriëntatie.

voorrijkosten

Het intakegesprek zélf is gratis en geheel vrijblijvend. Voor het bezoek bij jou aan huis/kantoor worden echter wel voorrijkosten in rekening gebracht. De voorrijkosten bedragen standaard een vast bedrag van € 50,- inclusief BTW. Deze voorrijkosten dienen steeds vooraf te worden voldaan.

Als de voorrijkosten niet op tijd zijn betaald, dan kan een eventueel al ingepland intakegesprek niet doorgaan. Een intakegesprek wordt in dat geval eventueel opnieuw ingepland nadat die kosten zijn betaald.

Rechtshulp-Eindhoven is, zoals de naam al doet vermoeden, met name gericht op de regio Eindhoven. Wij zijn niet op voorhand gehouden om op enig verzoek noch aanvraag in te gaan die te ver buiten deze regio ligt. Een en ander ter beoordeling van ons.

gedifferentieerd uurtarief

Rechtshulp-Eindhoven hanteert een gedifferentieerd uurtarief. Bepalend is daarbij o.a. wie opdrachtgever is. Particulier of een bedrijf? Schuldeiser of een debiteur?

Daarnaast is ook nog van belang om wat voor soort zaak het gaat. Is het een ontslag, een andere arbeidsrechtelijke, of een incasso zaak?

particulier of bedrijf

Voor bedrijven is de in rekening gebrachte BTW veelal (als voorbelasting) aftrekbaar. Of te verrekenen met de zelf af te dragen BTW. Daardoor drukken de kosten van juridische bijstand minder zwaar op bedrijven. Dat rechtvaardigt o.i. een hoger uurtarief voor bedrijven ten opzichte van particulieren. Particulieren moeten de in rekening gebrachte BTW immers gewoon zelf betalen.  Een eventueel wat hoger uurtarief voor bedrijven is in dat licht ‘fair’ te noemen.

schuldeiser of debiteur

Bij een incassoprocedure maakt het verschil of de opdrachtgever een schuldeiser of een schuldenaar: debiteur is. De bij een buitengerechtelijke incassoprocedure aan een debiteur in rekening te brengen kosten zijn namelijk bij wet aan een maximum gebonden. Zie voor een overzicht daarvan de toelichting onderaan op het incassoformulier.

verschotten

Het uurtarief is steeds uitgedrukt in een bedrag exclusief BTW en exclusief verschotten. ‘Verschotten‘ is een verzamelnaam voor eventuele nog bijkomende, van tevoren niet, moeilijk of zeer bezwaarlijk op te geven en/of te specificeren kosten. Verschotten zijn bijvoorbeeld de kosten van: KvK-uittreksels, deurwaarders, griffierecht, per aangetekende post verzenden en een toeslag voor kantoorkosten (van slechts 5%).

intakegesprek

Per telefoon of per e-mail wordt voorafgaand – en in overleg met jou – een datum en tijdstip bepaald voor een persoonlijk intakegesprek bij je thuis of bij jou op kantoor.

Ja, je leest het goed. Wij komen naar jou toe!

Tijdens het intakegesprek zal worden meegedeeld welk (uur)tarief in jouw zaak van toepassing is. Het (uur)tarief wordt ook vastgelegd in een naar aanleiding van dat gesprek eventueel op te maken schriftelijke opdrachtbevestiging.

…………………

Bel naar 040-2010996. Of stuur een e-mailtje! En maak een afspraak voor een intakegesprek.