contact

contact gegevens

Met ons contact opnemen kan op meer manieren. Zie onderstaand onze contactgegevens. Neem contact op: bel of mail ons!

We komen graag met je in contact. Dus neem contact met ons op voor een gratis oriënterend eerste gesprek over een ontslag of incassozaak. We helpen je graag!
Rechtshulp-Eindhoven : jouw sparringpartner bij ontslag

RECHTSHULP-EINDHOVEN
Postbus 112
5550 AC  Valkenswaard

T:  (040) 201 09 96
E:  info@rechtshulp-eindhoven.nl
I:   rechtshulp-eindhoven.nl

KvK: 17256002

BTW: NL 001775427B40

Bank: NL16 INGB 0004 3568 75

 

bel ons op!

Of mail ons en maak een afspraak voor een gratis en wederzijds geheel vrijblijvend eerste gesprek (het zogeheten intakegesprek).

Het intakegesprek zélf is gratis en wederzijds geheel vrijblijvend. Voor het bezoek bij jou aan huis/kantoor worden echter wel voorrijkosten in rekening gebracht.

voorrijkosten

De voorrijkosten bedragen € 50,- inclusief BTW. Dat is een vast bedrag dat verschuldigd is ongeacht de in werkelijkheid door de rechtshulpverlener te rijden afstand naar uw locatie (woonadres of bedrijfsadres). Het bedrag van voorrijkosten is namelijk afgestemd op de begrenzing (dus het geografische bereik) van ons werkgebied, te weten de regio Eindhoven.

De voorrijkosten dienen steeds vooraf door u te worden voldaan. En zijn verschuldigd ongeacht of er uit het intakegesprek wel of niet een opdracht voortkomt. U bent immers niet verplicht tot het op voorhand verstrekken van een opdracht aan Rechtshulp-Eindhoven. En onze rechtshulpverlener is ook niet verplicht om op voorhand een opdracht van u te aanvaarden. Maar de kosten worden hoe dan ook wel gemaakt.

Let wel! Als de voorrijkosten nog niet zijn betaald, dan kan een al ingepland intakegesprek helaas niet doorgaan. Na alsnog betaling van de voorrijkosten kunnen we eventueel opnieuw een intakegesprek voor u inplannen.

Mocht u onverhoopt hoegenaamd enig nadeel of schade ondervinden wegens het door u niet op tijd betaald zijn van de voorrijkosten en daardoor uitstel van het intakegesprek. Dan is Rechtshulp-Eindhoven daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen. Wij sluiten ter zake in ieder geval iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit en wijzen die bovendien van de hand.