ontslag- en arbeidsrecht

arbeidsrecht – ontslag

onvrijwillig ontslagen
Rechtshulp-Eindhoven : sparringpartner bij ontslag

Ontslag van een medewerker, die niet meer bij de organisatie van een werkgever past, was na 1 juli 2015 lange tijd nog niet zo eenvoudig.
Vooral als die medewerker niet instemt met de gewenste beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dan kon (#onvrijwillig) #ontslag zelfs nog weleens héél problematisch zijn.

De moeilijkheid zat hem hierin dat de werkgever er vaak niet in slaagde het bestaan van een ‘voldragen rechtsgrond‘ voor ontslag voldoende aannemelijk te maken.

Daarin is sinds 1 januari 2020 verandering gekomen. Tot grote opluchting van veel werkgevers. Lees meer…

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ was een ‘vaste baan’ namelijk alleen maar ‘vaster’ geworden.

In principe kon de rechter de arbeidsovereenkomst slechts ontbinden als voor hem vaststaat dat daar een redelijke én voldragen rechtsgrond voor is. Daarom werd tot 1 januari 2020 in veel gevallen de verzochte #ontbinding geweigerd. De werkgever kon toen alleen nog terug naar de onderhandelingstafel gaan. Of de arbeidsovereenkomst in stand houden.

De soms als knellend ervaren starheid van het ontslagstelsel heeft ertoe geleid dat er begin 2020 ’n nieuwe ontslaggrond, de ‘cumulatiegrond‘, is toegevoegd. Om de arbeidsmarkt wat meer in balans te brengen. Daarmee is het mogelijk gemaakt ontslaggronden te combineren.

Een beroep op de cumulatiegrond brengt echter wel mee dat de werkgever een hogere transitievergoeding verschuldigd wordt bij ontslag op die grond.

kom op tegen dreigend ontslag

Rechtshulp-Eindhoven is gespecialiseerd in #rechtshulp, advies en rechtsbijstand bij ontslag. We doen dat graag en overtuigend.

Als u te maken heeft met een ontslagsituatie, bent u bij Rechtshulp-Eindhoven dus aan het juiste adres. Lees meer…

…………………………..