kantonrechter

in de persoon gelegen redenen

Het navolgende betreft de procedure via de kantonrechter. Het gaat hier met name over meer in de persoon gelegen redenen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Zo’n reden kan dan in de persoon van de medewerker zélf gelegen zijn. Soms kan een medewerker na verloop van tijd, om uiteenlopende redenen, gewoon niet meer bij de organisatie van een werkgever passen.
Maar het kan ook gelegen zijn in diens relatie tot de werkgever, of de organisatie van de werkgever.

De moeilijkheid zat hem hierin dat de werkgever er vaak niet in slaagde het bestaan van een ‘voldragen rechtsgrond’ voor ontslag voldoende aannemelijk te maken.

In principe zal de rechter een arbeidsovereenkomst namelijk slechts ontbinden als voor hem is komen vast te staan dat daar een redelijke én voldragen rechtsgrond voor is.

voldragen rechtsgrond
u bent aangenomen
welkom in ons team

Als een werkgever bijvoorbeeld stelt dat een medewerker disfunctioneert en vervolgens aan de rechter een personeelsdossier laat zien dat alleen die bewering ondersteunt, komt die werkgever daarmee niet erg geloofwaardig over.

Er zal wellicht ooit een moment zijn geweest dat deze medewerker wél goed heeft gefunctioneerd. Zelfs de enige juiste persoon op de juiste plek moet zijn geweest. Want anders zou die destijds immers nooit zijn aangenomen voor de job! Lees meer…