voorpagina (vervolg)

voorpagina (vervolg)

De moeilijkheid zat hem hierin dat werkgevers er vaak niet in slaagden het bestaan van een ‘voldragen rechtsgrond‘ voor ontslag voldoende aannemelijk te maken.

Daarin is sinds 1 januari 2020 verandering gekomen. Tot grote opluchting van veel werkgevers. Lees meer…

…………………………..

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ was een ‘vaste baan’ alleen maar ‘vaster’ geworden.

In principe kon de rechter de arbeidsovereenkomst namelijk slechts ontbinden als voor hem vaststaat dat daar een redelijke én voldragen (rechts)grond voor is. Daarom werd tot 1 januari 2020 de verzochte #ontbinding in veel gevallen geweigerd. De werkgever kon in zo’n geval niets anders dan teruggaan naar de onderhandelingstafel. Of de arbeidsovereenkomst in stand houden.

…………………………..

De vaak als knellend ervaren starheid van het ontslagstelsel heeft ertoe geleid dat er begin 2020 ’n nieuwe ontslaggrond, de ‘cumulatiegrond‘, is toegevoegd. Om de arbeidsmarkt wat meer in balans te brengen. Daarmee is het mogelijk gemaakt ontslaggronden te combineren.

Een beroep op de cumulatiegrond brengt echter wel mee dat de werkgever een hogere transitievergoeding verschuldigd wordt bij ontslag op die grond. Lees verder…