transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – arbeidsrecht

In het arbeidsrecht is er onlangs weer het een en ander veranderd.
Op 1 augustus 2022 is de wet in werking getreden waarmee de EU-richtlijn “Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” in de nationale wetgeving is opgenomen.

Vanaf die datum moeten in principe alle arbeidsovereenkomsten daarmee in overeenstemming zijn.

Er is sinds genoemde datum nogal wat veranderd voor zowel werkgevers als werknemers.

De nieuwe regels maken het voor jou als werknemer mogelijk om een betere balans te vinden tussen werk en privéleven.
Zo kun je de regie over je eigen leven weer (of meer) in eigen hand nemen. Met als logisch gevolg dat de kans kleiner wordt dat je vanwege een te hoge werkdruk en/of stress uitvalt. (En dát is in het belang van zowel werkgever als werknemer.)

Veel werkgevers zullen waarschijnlijk nog steeds met de nieuwe regels aan de slag moeten.

geen overgangsrecht

Ook met de al bestaande arbeidscontracten. Daar geldt dit namelijk ook voor. Er is immers geen overgangsrecht van toepassing en ook geen overgangsperiode. Oftewel de nieuwe wettelijke regels zijn met onmiddellijke ingang van kracht op alle toekomstige én bestaande arbeidsovereenkomsten.

verbod op nevenwerkzaamheden op losse schroeven

Van werkgevers wordt verwacht dat ze jou als werknemer meer, beter en actiever van informatie voorzien. Je actiever informeren over je rechten, plichten en aanspraken. En over de te volgen procedures om je rechten uit te kunnen oefenen. En dat ze je meer uitleg geven over waar de belangen van de werkgever liggen als jou beperkingen worden opgelegd. Bijvoorbeeld voor het geval je er iets naast zou willen gaan doen in eigen vrijetijd. Denk aan een tweede arbeidsrelatie aangaan of een eigen onderneming starten. Een werkgever moet in het arbeidscontract een sluitende solide motivering geven waarom in dit bijzondere geval de jou eventueel opgelegde beperking van het recht van vrije arbeidskeuze écht nodig is. Ter rechtvaardiging van die overeengekomen, in de praktijk veelal (gedicteerde) eenzijdig opgelegde beperking in jouw doen en laten.

Indien jij als werkgever de arbeidsovereenkomsten nog niet hebt aangepast aan de bovenbedoelde nieuwe regels en je hebt personeel in dienst, dan moet je nu dus echt aan de bak. Wij kunnen je daar eventueel bij helpen.

…………………………..