Corona-update

Kabinet faciliteert kapen van alarmlijn van ouderen en hulpbehoevenden

Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dat is maar al te waar.  En dat baart nou juist de meeste zorgen.

De zwakste schakel van de keten van zorg is namelijk de vaste telefoonlijnverbinding. En dát is in de huidige tijd volstrekt onaanvaardbaar en maatschappelijk onacceptabel.
Zeker nu! Met de bedreiging die #Corona is voor de volksgezondheid.

Het gaat in dezen met name om de keten van zorg rondom mensen die hebben te lijden onder het #Coronavirus. Corona vormt een reële, ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en eist steeds meer levens. Het is de hoogste tijd om dit écht serieus te nemen.

In deze tijd van angst en grote onzekerheid, is het ronduit stuitend te moeten constateren dat het kabinet het kapen van de hulplijn van ouderen en hulpbehoevenden (nog steeds) mogelijk maakt en onbestraft laat.
We hebben het hier immers over het lot van de meest kwetsbare groepen uit de samenleving! Lees meer…