over ons…

Rechtshulp-Eindhoven is betrokken, heeft persoonlijke aandacht voor u en uw situatie, is deskundig, gedreven en effectief.

aangenomenBel 040-2010996, maak ’n afspraak!

Voor een gratis en geheel vrijblijvend eerste gesprek (het z.g. intakegesprek) ter kennismaking en oriëntatie.

Rechtshulp-Eindhoven hanteert een gedifferentieerd uurtarief. Daarbij is o.a. bepalend om wat voor soort opdrachtgever het gaat (particulier/bedrijf) en het daardoor al dan niet (als voorbelasting) aftrekbaar zijn van de BTW.
En of de opdrachtgever een schuldeiser/debiteur of een werknemer/werkgever is?
Daarnaast is ook nog van belang om wat voor soort zaak het gaat. Is het een arbeidsrecht, ontslag of incasso zaak?

Het uurtarief is steeds uitgedrukt in een bedrag exclusief BTW en exclusief verschotten. Dat laatste zijn bijvoorbeeld de kosten van KvK-uittreksels, deurwaarders, griffierecht, per aangetekende post verzenden en een toeslag voor kantoorkosten (van slechts 5%).

Tijdens het intakegesprek zal aan u worden meegedeeld welk (uur)tarief in uw zaak van toepassing is. Het (uur)tarief wordt ook vastgelegd in een naar aanleiding van dat gesprek eventueel op te maken schriftelijke opdrachtbevestiging.

…………………

Bel naar 040-2010996. Of stuur een e-mailtje! En maak een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis of bij u op kantoor.