over ons…

Rechtshulp-Eindhoven is betrokken, met persoonlijke aandacht voor jou en jouw situatie.  Is deskundig, gedreven en effectief.

aangenomenBel 040-2010996, maak ’n afspraak…!

…voor een gratis en geheel vrijblijvend eerste gesprek (het z.g. intakegesprek) ter kennismaking en oriëntatie.

gedifferentieerd uurtarief

Rechtshulp-Eindhoven hanteert een gedifferentieerd uurtarief. Daarbij is o.a. bepalend wie opdrachtgever is. Een particulier of een bedrijf? Een schuldeiser of een debiteur? Daarnaast is ook van belang om wat voor soort zaak het gaat. Is het een arbeidsrecht, ontslag of een incasso zaak?

particulier of bedrijf

Voor bedrijven is de in rekening gebrachte BTW veelal als voorbelasting aftrekbaar. Of die is verrekenbaar met de zelf af te dragen BTW. Daardoor drukken de kosten van juridische bijstand vaak minder zwaar op bedrijven. Dat rechtvaardigt een hoger uurtarief voor bedrijven ten opzichte van particulieren. Particulieren moeten de hen in rekening gebrachte BTW immers gewoon helemaal zelf betalen.  Een eventueel wat hoger uurtarief voor bedrijven is in dat licht wel zo eerlijk.

schuldeiser of debiteur

Bij een incassoprocedure maakt het verschil of de opdrachtgever een schuldeiser of debiteur is. De bij een buitengerechtelijke incassoprocedure aan de debiteur in rekening te brengen kosten zijn namelijk bij wet aan een maximum gebonden. Zie voor een overzicht daarvan de toelichting onderaan op het incassoformulier.

verschotten

Het uurtarief is steeds uitgedrukt in een bedrag exclusief BTW en exclusief verschotten. ‘Verschotten’ is een verzamelnaam voor eventuele nog bijkomende kosten. Verschotten zijn bijvoorbeeld de kosten van KvK-uittreksels, deurwaarders, griffierecht, per aangetekende post verzenden en een toeslag voor kantoorkosten (van slechts 5%).

intakegesprek

Het persoonlijke intakegesprek heeft plaats gemaakt voor een online intakegesprek. Via Skype of Zoom. Per telefoon of per e-mail wordt voorafgaand en in overleg met jou een datum en tijdstip daarvoor bepaald.

Tijdens het intakegesprek zal worden meegedeeld welk (uur)tarief in jouw zaak van toepassing is. Het (uur)tarief wordt ook vastgelegd in een naar aanleiding van dat gesprek eventueel op te maken schriftelijke opdrachtbevestiging.

…………………

Bel naar 040-2010996. Of stuur een e-mailtje! En maak een afspraak voor een intakegesprek.