actualiteiten & media

actualiteiten  –  in de media

Verkiezingen2024 – EP
 • Morgen 6 juni 2024 is het weer zo ver. Dan mogen we onze stem uitbrengen over wie er plaats gaat nemen in het #Europees #Parlement.
  Veel mensen in loondienst zijn zich er niet van bewust dat ze een groot deel van hun rechten en aanspraken als werknemer te danken hebben aan een #EU-richtlijn. Veel nationale wet- en regelgeving op het gebied van ‘arbeidsrecht’ is namelijk een uitwerking van zo’n EU-richtlijn. Het is voor werknemers eigenlijk maar goed dat de #EU het voortouw op velerlei gebied neemt. EU-richtlijnen zijn voor lidstaten verbindend voor het te bereiken resultaat. Hoe ze die verplichting invullen: door wetgeving of op een andere manier. Dat mogen de #EU-lidstaten zelf weten en daar zijn ze in grote mate vrij in. Als het onderling afgesproken resultaat maar wordt bereikt. (gepubliceerd op 05-06-2024)
Is stemplicht ook iets voor Nederland?
 • Wellicht is het iets voor Nederland om – zoals in buurland België al geldt – een stemplicht in te voeren naast het allang bestaande stemrecht. Het zou in ieder geval het democratisch gehalte van het resultaat van bijv. de #Tweede-Kamer-Verkiezingen2023 (en mogelijk ook het vertrouwen in de politiek) ten goede kunnen komen.
streep door wetsvoorstel “Werken waar je wilt”
 • De Eerste Kamer heeft onlangs op dinsdag 26 september 2023 het wetsvoorstel “Werken waar je wilt” verworpen. De Tweede Kamer had dit wetsvoorstel eerder al wel aangenomen. Het gaat hier overigens om een initiatiefwetsvoorstel van enkele Tweede Kamerleden.
 • Het betreft een voorstel tot aanpassing van de Wet flexibel werken (Wfw): Een aanpassing in die zin dat een verzoek van werknemer tot verandering van de arbeidsplaats (lees: thuiswerken) op dezelfde wijze moet worden behandeld als zoude het verzoek aanpassing van arbeidsduur of werktijden betreffen.
  En hier heeft de Eerste Kamer onlangs dus een streep door gezet.
 • Zo zie je maar weer dat de Tweede Kamer niet alles voor het zeggen heeft. (gepubliceerd op 30-09-2023)

Daarom is het dus ook zo belangrijk dat je bij de Provinciale Statenverkiezingen je stem laat horen. Provinciale Staten bepaalt in Nederland namelijk wie er in de Eerste Kamer komt.

Tijdelijk Noodfonds Energie
 • Voor degenen die geen zonnepanelen hebben en in de wintermaanden te maken hebben gekregen met hoge energiekosten, is dit wellicht goed nieuws. Voor meer informatie klik hier.
  Ben er wel snel bij! (gepubliceerd op 16-03-2023)
kinderopvangtoeslag
 • Goed nieuws voor ouders met vooral kleine kinderen. Het kabinet heeft mogelijkheden gezien om de #kinderopvangtoeslag per 1 januari 2023 toch nog wat meer te verhogen. Tot grote opluchting van veel ouders. (gepubliceerd op 14-12-2022)
 • De ontwikkeling van de #kinderopvangtoeslag gaat niet gelijk op met de stijging van de kosten van kinderopvang. Ouders gaan de opvang van hun kinderen anders organiseren; moeten dat wel. Door de kinderen vaker bij (groot)ouders, familie en vrienden onder te brengen, hopen ze kostenstijging het hoofd te bieden.
transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
 • flexibel werken; Het is goed om te weten dat er wettelijke mogelijkheden zijn om werk en privéleven beter op elkaar aan te laten sluiten. Zo kun jij bijvoorbeeld je werkgever vragen om: 1.) het aantal arbeidsuren per week/maand en/of 2.) de werktijden aan te passen, of 3.) je standplaats te veranderen.
  We zien dat er in de praktijk nog vrij weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de wet nu al biedt. Waarschijnlijk door onbekendheid ermee. Misschien gaat daar in 2023 verandering in komen. (gepubliceerd op 08-12-2022)
 • Meer #transparante en beter #voorspelbare #arbeidsvoorwaarden door implementatie  van #EU-richtlijn over dit onderwerp in de nationale wetgeving op 1 augustus 2022. (gepubliceerd op 19-09-2022)
energietoeslag
 • Gemeenten zijn laks met afhandeling van aanvraag energietoeslag. Rechtshulp-Eindhoven sprak onlangs een wat oudere mevrouw (89) die na 8 weken nog steeds niets had gehoord van de gemeente Valkenswaard op haar ‘aanvraag energietoeslag’.
  Nou, die mevrouw hebben wij even geholpen. En hoe! Binnen één week stond de #energietoeslag op haar rekening.
  We vragen ons af of er veel mensen zijn die nog geen antwoord hebben gekregen op hun ‘aanvraag energietoeslag’. (gepubliceerd op 18-09-2022)
corona
 • De Rechtspraak signaleert een lichte stijging van het aantal faillissementen in de maand maart van 2022.
  Rechtsbijstandsverleners houden al rekening met ’n verdere stijging door het wegvallen van Corona-steun.
 • Gaat jouw werkgever failliet? Weet dan dat het UWV eventueel gedurende enige tijd (op aanvraag) bepaalde betalingen aan werknemers op zich kan nemen. Ben er wel op tijd bij. Vraag die faillissementsuitkering op tijd aan!
 • Goed nieuws voor jou! We kunnen je weer thuis opzoeken. Zoals jij dat altijd al van ons gewend was.
 • Werkloosheid opnieuw gedaald, ook minder WW-aanvragen bij UWV” (bron: Eindhovens Dagblad 17 december 2020). Dat beeld is eigenlijk niet eens zo verwonderlijk. Gezien het feit dat veel bedrijven met subsidies kunstmatig in de lucht zijn gehouden.
wijziging Telecommunicatiewet
 • Op 21 december 2020 is er een wijziging van de Telecommunicatiewet in werking getreden. Het gaat om het nieuwe, toegevoegde wetsartikel 7.2c. Deze wetswijziging is relevant voor de paragraaf over ‘lijnkaping‘ op de voorpagina .

…………………………..