hulp bij ontslag & incasso

ontslagregels WWZ

Het #arbeidsrecht is door de wetgever (met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid: #WWZ) grondig op de schop genomen. Dat geldt vooral voor de regels rondom #ontslag en de #beëindiging van de arbeidsrelatie. Maar ook voor de WW.

—  gratis intakegesprek  —

ontslagrecht

Het #ontslagrecht is nog steeds een ingewikkelde materie. Het aantal mogelijke rechtsgangen is zelfs uitgebreid! Het is er in de praktijk niet echt gemakkelijker op geworden.

sociaal vangnet

Bovendien is het sociale vangnet versoberd voor mensen die hun baan verliezen. Enerzijds doordat zij bij ontslag minder geld meekrijgen. Anderzijds omdat zij, na te zijn ontslagen, gedurende een kortere tijd recht op WW-uitkering zullen hebben. Het aantal mogelijkheden om te ontslaan is echter verkleind.
Als een werknemer een vaste baan heeft, zal hem er doorgaans veel aan gelegen zijn om die te behouden. Hij moet daartoe wel in aktie komen.

individueel  maatwerk

Hoe de nieuwe ontslagregels in een individuele situatie moeten worden toegepast, is afhankelijk van alle relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval. Wij kunnen u daarbij adviseren en bijstaan.

vraag naar de voorwaarden en onze zeer scherpe tarieven!
tips bij dreigend ontslag

Hieronder staat voor u een link naar praktische aanwijzingen en tips bij ontslag. Deze kunt u eventueel ter harte nemen en/of er naar handelen in geval van dreigend ontslag. Als het u overkomt, kunt u beter niet met lege handen staan.

juridisch advies bij ontslag
rechtshulp bij ontslag
werknemers

Werknemers doen er in geval van (dreigend) ontslag sowieso goed aan direct in aktie te komen. De termijn waarbinnen zij er eventueel nog iets tegen kunnen doen is namelijk aanzienlijk korter geworden (slechts twee maanden). Er zal bij dreigend ontslag dus meteen moeten worden gehandeld.

Rechtshulp-Eindhoven staat klaar met juridisch advies, #rechtshulp en rechtsbijstand voor met ontslag bedreigde werknemers.

bedrijven

Maar Rechtshulp-Eindhoven is er ook voor MKB ondernemers! Voor het aanpassen van de organisatie aan eventueel gewijzigde omstandigheden. En bij het incasseren van uitstaande vorderingen.

…………

incasso

U kunt als MKB ondernemer de incasso van uitstaande vorderingen met een gerust hart aan Rechtshulp-Eindhoven overdragen.

bril-penLaat het totaalbedrag van uw uitstaande vorderingen dus niet onnodig hoog oplopen. Voorkom op die manier een liquiditeit probleem voor uzelf.

Discussiëren met klanten en zelf achter uw geld aan gaan, kost u veel tijd en energie, die u beter aan andere zaken kunt besteden.

Als u (in algemene voorwaarden) goede afspraken maakt met uw afnemers, hoeft uit handen geven van een vordering niet eens zo duur te zijn.
Klik hier voor het incassoformulier of maak een afspraak!

 

Copyright © 2005-2017 Rechtshulp-Eindhoven

 

Ontslag? Bel 040-2010996 en maak een afspraak