probleem voor consument

‘duurzame instandhouding’ is niet mogelijk

Als een telefoonlijn wordt gekaapt, kan de erdoor gedupeerde consument-abonnee (na heraansluiting) geen ‘duurzame instandhouding‘ van de vaste telefoonlijnverbinding afdwingen bij zijn telecomaanbieder (als gevolg van de z.g. ‘overstapregels’).

Met alle gevolgen van dien. Mantelzorgers worden niet gealarmeerd als de telefoonlijn van een personenalarmering is gekaapt. Met gevolg dat ouderen en hulpbehoevenden aan hun lot worden overgelaten.

consument staat totaal machteloos

Het meest kwalijke is: je kunt er als consument-abonnee zelf echt helemaal niks tegen doen!
De eigen telecomaanbieder moet de lijn (op verzoek van, willekeurig welke, derde-telecomaanbieder) namelijk altijd en automatisch afstaan als daarom wordt gevraagd. Dat komt door de sectorbreed, tussen de telecomaanbieders onderling, overeengekomen ‘overstapregels’.

Of er nu wel of niet een wilsuiting van de abonnee aan ten grondslag ligt? Dát wordt nauwelijks gecontroleerd, laat staan gehandhaafd! Eenieder kan ongestraft een telefoonlijn kapen, zo leert de praktijk.

‘Lijnkaping’ is namelijk geen strafbaar feit. De politie kan er niets tegen doen. Aangifte doen is dus zinloos.

Zelfs de ACM heeft als autoriteit geen mogelijkheden om ertegen op te treden, want ontbeert (naar eigen zeggen) daartoe de wettelijke bevoegdheid. Lees meer…