Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik op bovenstaande link om de toepasselijke Algemene Voorwaarden te kunnen downloaden, afdrukken en/of opslaan. Dan kunt u die later eventueel nog eens rustig doorlezen of raadplegen.

De elders op deze website staande disclaimer, maakt eveneens deel uit van de toepasselijke Algemene Voorwaarden, vormt daarmee één geheel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.